Không hoang phí dù chỉ một hạt gạo

Tôi tin là chúng ta đang sống trong một thời đại mà cần phải xét một cách nghiêm túc thái độ của ta đối với thực phẩm. Nói theo Thiền là chúng ta cần ‘tỏa sáng nơi chỗ đứng của mình’. Thực phẩm dư thừa hay thực phẩm bỏ đi trong khi vẫn còn tiêu […]