Lắng nghe có thể cũng là một hình thức của thiền, vì nó đòi hỏi sự chú tâm, kiềm chế và một mức độ im lặng nà

Chi tiết  

Đi chùa, nếu không khéo sẽ gây nhân không lành! Tại sao lại như vậy? TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM,

Chi tiết  

Không thể nhìn bề ngoài để đánh giá một người hay đánh giá bản chất của sự việc là bài học lớn rút ra từ câu

Chi tiết  
Top