Đừng nhìn bề ngoài rồi đánh giá người khác

Không thể nhìn bề ngoài để đánh giá một người hay đánh giá bản chất của sự việc là bài học lớn rút ra từ câu chuyện nhỏ này. Có một câu chuyện như thế này! Có một đôi vợ chồng trẻ người Anh, trước khi kết hôn liền ghé vào một cửa hàng trang […]