Học sống với bất trắc

“Những việc bất ngờ xảy ra trong đời là điều tốt nhất vì trong đó không có sự cầu mong” – Eli Khamarov.   Có khi nào trong đời, bạn đã một lần phó mặc cho trời định đoạt kết quả về một công việc mà mình ao ước, có kế hoạch hẳn hoi; và kết cuộc, […]