Áo tràng & Áo dài

Áo tràng:Áo tràng là một loại pháp phục truyền thống của người cư sĩ Phật tử Việt Nam, thường mặc khi tham dự các khóa lễ tụng ở chùa cũng như ở tư gia.  Hiện tại thì có nhiều kiểu áo tràng với nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng An Huy Nghi chú trọng đến […]